Van Stijn gevestigd aan de Kanaalstraat 32, 2161 JL Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M.van Stijn is de functionaris gegevensbescherming van Van Stijn. Zij is te bereiken via administratie@johanvanstijn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het aanvragen van een brochure, of het plaatsen van een bestelling via de website, het doen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief of een evenement, het stellen van vragen, het maken van opmerkingen dan wel gebruik maakt van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, of dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Van Stijn uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten.

Indien u ons bedrijf binnen stapt voor een vraag, een aankoop of gebruik maakt van andere diensten van onze organisatie, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten.

Van Stijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor – en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of via een bezoek aan ons bedrijf.

Deze persoonsgegevens worden door Van Stijn in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie op basis van “need to know”.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@johanvanstijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Stijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens worden genoteerd voor het afhandelen van uw betaling, uitschrijven van de facturen.

E-mail adressen gebruiken wij voor het versturen van informatie met betrekking tot uw verzoek via de website, een reparatie, een aankoop of offerte of een van de andere diensten van onze organisatie.
Verder gebruiken wij uw e-mail adres voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, acties of andere aanbiedingen. Hiervoor dient u wel apart toestemming te geven. Dit doet u door of het contactformulier in te vullen via de website of wanner u in ons bedrijf aanwezig door het invullen van een kaartje, aan te geven dat u een nieuwsbrief wilt ontvangen.
E-mail adressen kunnen wij ook gebruiken voor reviews of klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij u af te leveren, volgens afspraak. Nadat u een koop heeft afgesloten.

Veel producten die u heeft aangekocht, moeten geregistreerd worden bij de leverancier voor de garantie regeling. Doen wij dat niet dan kan het zijn dat uw garantietermijn niet volledig benut wordt, waardoor er geen of minder garantie op uw product zit.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Stijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Stijn) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Van Stijn bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor de wetgeving is een bewaartermijn van zeven (7) jaar noodzakelijk.

Ten aanzien van uw aankoopgeschiedenis bewaren wij al uw informatie die nodig is om bij een nieuwe aankoop eventueel oudere producten met elkaar te laten communiceren / samen te koppelen op een nieuwe techniek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Stijn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dat betekent dat wij, indien noodzakelijk, uw persoonsgegevens door geven aan de leverancier voor het verstrekken van een garantieregistratie op de door uw aangekochte apparatuur. Of dat wij uw gegevens door gegeven aan een bedrijf die een reparatie bij u uit moet voeren.

Indien er met derden partijen wel persoonsgegevens worden uitgewisseld, wordt dit alleen op basis van “need to know'” gedaan. Deze persoonsgegevens worden alleen dan gedeeld voor dat doel waar dat voor afgesproken is. Bijvoorbeeld uitzetten van een evenement door een organisatiebureau. Met alle derden is een een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken op deze website gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, voor het genereren van rapportages over het online gedrag op onze website, voor het optimaliseren van de dienstverlening via de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Van Stijn kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Van Stijn worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Van Stijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Van Stijn en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, danwel een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@johanvanstijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, aanpassen of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Stijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Uw gegevens die nodig zijn voor de garantieregistratie, kunnen wij niet zelf verwijderen, aangezien deze bij de leverancier in het systeem staan. U zult dan een schriftelijk verzoek moeten indienen bij de leverancier, voor het verwijderen van uw persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Stijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@johanvanstijn.nl

Van Stijn  behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Johan van Stijn bv, dan kunt u contact opnemen via administratie@johanvanstijn.nl.